सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय, ढुंगा,गिटी, बालुवा, मिक्सगिटी, भरौट, माटो कर ठेक्काको सूचना ।

७७/७८ 09/03/2020 - 12:52

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

७६/७७ 02/12/2020 - 16:32

दरभाउ पत्र आव्हानको सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/12/2020 - 16:28

Selection of Consulting Services for: Preparation of Tourism Master Plan of Temal Rural Municipality

७६/७७ 02/10/2020 - 13:56 PDF icon TOR (1).pdf, PDF icon RFP.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द भएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 02/03/2020 - 13:34 PDF icon Notice.pdf

Selection of Counsulting Services for: Preparation of Tourism Master Plan of Temal Rural Municipality

७६/७७ 02/02/2020 - 12:40 PDF icon jpg2pdf(1).pdf, PDF icon jpg2pdf (2).pdf, PDF icon jpg2pdf (3).pdf, PDF icon jpg2pdf (4).pdf, PDF icon jpg2pdf (5).pdf

Selection of Counsulting Services for: Preparation of Tourism Master Plan of Temal Rural Municipality

७६/७७ 02/02/2020 - 12:40 PDF icon jpg2pdf(1).pdf, PDF icon jpg2pdf (2).pdf, PDF icon jpg2pdf (3).pdf, PDF icon jpg2pdf (4).pdf, PDF icon jpg2pdf (5).pdf

तामाङ संग्राहालय डि पी आर ठेक्काको प्रस्तावनापत्र

७६/७७ 01/29/2020 - 14:45 PDF icon jpg2pdf (8).pdf

धार्मीक तथा पर्यटन बिकासको लागि बिस्तृत गरु योजनाको डि पी आर तयार गर्ने ठेक्काको प्रस्तावनापत्र

७६/७७ 01/29/2020 - 14:36 PDF icon jpg2pdf (4).pdf

डम्फु पार्क डी पी आर ठेक्काको प्रस्तावनापत्र

७६/७७ 01/29/2020 - 14:34 PDF icon jpg2pdf (6).pdf

Pages