सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

invitation for bids

७९-८० 09/07/2022 - 19:59

ढुङ्गा,गिट्टी वालुवा,ग्रावेल, माटाे, खानीजन्य वस्तु, आदिको विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धी बोल पत्र आह्वान (E-bid) सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 07/10/2022 - 11:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 12/29/2021 - 18:02

Invitation for Bids

७८/७९ 11/17/2021 - 19:15

बोलकबोल सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 09/17/2021 - 08:07

ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, ग्रावेल, रोडाका संकलन एवम विक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धी बोल पत्र आह्वान (E-BID) सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 07/19/2021 - 13:31

बोलकबोल सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 05/31/2021 - 09:53

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना ।

७७/७८ 02/25/2021 - 13:33 PDF icon तेमाल.pdf

आन्तरिक आय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिक्सगिट्टी, भरौट, माटो कर ठेक्काको सूचना ।

७७/७८ 11/03/2020 - 15:04

Backhoe Loader खरिद सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 09/03/2020 - 13:01

Pages