ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेमाल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:40 PDF icon तेमाल गााउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७६.pdf
"घ" वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:36 PDF icon इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf
"घ" वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:36 PDF icon इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:31 PDF icon तेमाल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
तेमाल गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन ७५/७६ 10/24/2018 - 11:35 PDF icon biniyojan ain 2075.pdf
तेमाल गाउँपालिकाकाे आर्थिक एेन ७५/७६ 10/24/2018 - 11:24 PDF icon arthik ain 2075.pdf
तेमाल गाउँपालिकाकेा प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन राजपत्र ७५/७६ 09/11/2018 - 23:38 PDF icon prasasakiye karyabidhi yen.pdf
तेमाल गाउँपालिका शिक्षा कार्यविधि राजपत्र ७५/७६ 09/11/2018 - 22:57 PDF icon तेमाल गाउँपालिकाको शिक्षाा कार्यविधि २०७५.pdf