कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
केदार प्रसाद ढकाल कार्यकारी अधिकृत temalmun2@gmail.com 984-9666964
राम प्रसाद पौडेल इन्जिनियर 9851140353
प्रेक्षा तामाङ शाखा अधिकृत 9851165383
शिवहरि पाठक शाखा अधिकृत 9851113502
सूर्य प्रसाद त्रिपाठी लेखा अधिकृत 9860208069
संगीता सापकोटा ना.सु 9849086527
उद्वव प्रसाद पाण्डे ना.सु 9851115358
सरस्वती त्रिपाठी ना.सु 9860023819
स्मृति न्यौपाने सव इन्जिनियर 9863483357
धनाराम लामा खरिदार 9841007671
उज्वल लामा सूचना अधिकारी it.section@temalmun.gov.np, suchanaadhikari@temalmun.gov.np 9845297129
माधव प्रसाद घिमिरे अन्तरिक लेखा परिक्षक ghimirem222@gmail.com 9851232223
अभिशेक तामाङ कम्प्युटर अपरेटर avimlama46@gmail.com 9849723430