तेमाल गाउँपालिका, गाउँ सभाको १५ औं अधिवेशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री चन्द्र बहादुर तामाङज्यूको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: