सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 08/23/2023 - 08:27

नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा,गिट्टी वालुवा,ग्रावेल आदि ) संकालन एवं विक्री सम्बन्धी बोल पत्र आह्वान (E-bid) सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 08/02/2023 - 08:27

ढुङ्गा,गिट्टी वालुवा,ग्रावेल, माटाे, खानीजन्य वस्तु, आदिको विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धी बोल पत्र आह्वान (E-bid) सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 06/14/2023 - 08:21

invitation for Electronic Sealed Quotation

७९-८० 04/27/2023 - 20:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 04/04/2023 - 08:43

नदिजन्य पदर्थ उत्खनन तथा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

७९-८० 02/24/2023 - 09:25

नदिजन्य पदर्थ उत्खनन तथा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

७९-८० 02/24/2023 - 09:22

गाउँपालिका स्तरीय १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

७९-८० 02/24/2023 - 08:45

Invitation For Bids

७९-८० 02/24/2023 - 08:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 02/02/2023 - 11:47 PDF icon ACFrOgA9me76ai-sDt5SG9x1AENbaXkTGKvvAR143NtyS8AZZtYH3KY8Jw_j2gYel1bkysY2KNaxhm6-P7hpLbfAntYn-5Xm6P_gphadW23tV78xawtQT34mEHe3OWA=.pdf

Pages