सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलकबोल सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 09/17/2021 - 08:07

ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, ग्रावेल, रोडाका संकलन एवम विक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धी बोल पत्र आह्वान (E-BID) सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 07/19/2021 - 13:31

बोलकबोल सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 05/31/2021 - 09:53

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना ।

७७/७८ 02/25/2021 - 13:33 PDF icon तेमाल.pdf

आन्तरिक आय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिक्सगिट्टी, भरौट, माटो कर ठेक्काको सूचना ।

७७/७८ 11/03/2020 - 15:04

Backhoe Loader खरिद सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 09/03/2020 - 13:01

आन्तरिक आय, ढुंगा,गिटी, बालुवा, मिक्सगिटी, भरौट, माटो कर ठेक्काको सूचना ।

७७/७८ 09/03/2020 - 12:52

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

७६/७७ 02/12/2020 - 16:32

दरभाउ पत्र आव्हानको सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/12/2020 - 16:28

Selection of Consulting Services for: Preparation of Tourism Master Plan of Temal Rural Municipality

७६/७७ 02/10/2020 - 13:56 PDF icon TOR (1).pdf, PDF icon RFP.pdf

Pages