लैङ्गिक हिसा विरुध्द को १६ दिने अभियान कार्यक्रम २०७७ साल मंसिर १९ गते सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: