तेमाल गाउँपालिका गाउँ सभाको १४ औं अधिवेशन गाउँपालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र बहादुर तामाङ्ज्यूको सभाध्यक्षमा सभ्य भब्य रुपमा सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: