अपांगता भएको ब्याक्तीहरुका लागि स्वास्थ शिविर तथा आवश्यक सहायता सामाग्री वितरण सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: