स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध तेमालको आधार भन्ने मूल सोलोगनको साथ तेमाल गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: