तेमाल गाउँपालिकाको कोभिड -१९ विरुद्धको pfizer BioNTech दोस्रो डाेज खोप कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: