घर, टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष: