वडा नं. २ मा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण, सम्मान तथा ब्ल्याङकेट वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: