मिति २०७९/०९/२९ गतेका दिन तेमाल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री दलमान थोकार ज्युबाट वडा नम्बर ३,४,५,६,र ७ को ७ जना अपांगता भएको ब्याक्तीहरुलाइ सामाग्री तथा ५६ जनाका लागि औषधी वितरण ।

आर्थिक वर्ष: