गाउँपालिका स्तरीय १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।