सामुदायिक विद्यालयको लेखापरिक्षण गर्न निवेदन दिने सम्बन्धी तेमाल गाउँपालिकाको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: